Bildbeställning

Från arkivets samlingar kan du köpa fotografiska utskrifter av de bilder som du är intresserad av. Arkivet följer Riksarkivets prislista.

Arkivets fotodatabas innehåller nu drygt 22 000 bilder och utgör bara en liten del av arkivets samlingar som är över 100 000 bilder.

Kontakta gärna oss om ni söker bilder som inte är med i databasen.

Vid beställning uppge bildnummer.